28 września 2019 R.

Rodowita warszawianka (1867-1934), najsłynniejsza kobieta naukowiec, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla. Była pierwszą w historii Sorbony kobietą profesorem i jest jedyną kobietą oraz jedyną osobą urodzoną nie we Francji, którą pochowano w paryskim Panteonie.

Życie Marii Skłodowskiej-Curie związane było z Warszawą i Paryżem. W stolicy Polski upłynęła jej młodość. Od studiów na Sorbonie już do końca życia mieszkała we Francji, ale do Warszawy przyjeżdżała wielokrotnie i w tym mieście jest wiele miejsc, które o niej przypominają.

godz.10.00 - dom urodzenia uczonej, a obecnie Muzeum poświęcone jej pamięci utworzone w setną rocznicę urodzin. Całe życie Marii Skłodowskiej-Curie przedstawione jest na fotografiach, z których wiele ma wartość nie tylko dokumentacyjną, ale również artystyczną.

Trasa do zwiedzania na piechotę, a m.in.: od godz. ͌ 11.30

l

Kościół Nawiedzenia NMP

-

miejsce chrztu noblistki.

l

Skarpa nad Wisłą

-

bywała na niej jako dziecko, o czym pisała z nostalgią w swoich wspomnieniach

l

Kościół św. Jacka (oo. dominikanów)

-

w tym kościele przyjęła I Komunię

l

Centralna Biblioteka Rolnicza

-

w jego pracowniach przyszła profesor uczyła się analizy chemicznej.

Godz. 13.00 - 14.00 obiad i dalsze zwiedzanie    

l

Hotel Bristol i Europejski

-

w r. 1913 Towarzystwo Naukowe Warszawskie zorganizowało w Sali Malinowej bankiet na cześć uczonej, tuż po przyznaniu jej drugiej Nagrody Nobla

l

Pałac Jabłonowskich

-

w 1925 r. wręczono tu Marii Dyplom Honorowego Obywatela Warszawy. Odczytano także akt założenia fundacji Instytutu Radowego

l

Uniwersytet Warszawski

-

uczestnictwo w inauguracji r. akademickiego1921/22, a w 1925 r. spotkała się z Senatem UW i wygłosiła wykład.

l

Pałac Staszica

-

w czasie bytności w r.1925 wygłosiła tu wykład nt. funkcjonowania Instytutu Radowego w Paryżu.

l

Politechnika Warszawska

-

w r.1925 Skłodowska była gościem w murach Uczelni, a rok później Wydział Fizyki nadał jej tytuł doktora honoris causa. Wewnątrz gmachu jest pomnik uczonej.

l

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

-

dzięki jej inicjatywie i osobistemu wysiłkowi, w 1925 r. położyła kamień węgielny, a w 1932 r. uroczyście otworzyła Instytut.

Godz.16.00

O historii tworzenia i po Ścieżce Edukacyjnej Instytutu opowie i oprowadzi nas członek Towarzystwa MSC.

Godz. 17.00

Cmentarz Stare Powązki - m.in. rodzinny grobowiec Skłodowskich (rodziców i rodzeństwa).

Wyjazd godz. 6.00 - parking ZUS

Powrót około godz. 20.30

Koszt uczestnictwa:

członkowie PTTK          100 z /osoba

pozostali                       110 zł/osoba

Świadczenia zawarte w cenie:

Przejazd autokarem turystycznym, opłaty drogowe i parkingowe, opieka pilota i przewodnika, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW i obiad.

Wycieczka przeznaczona jest dla członków i sympatyków Oddziału PTTK w Sieradzu i ma na celu poznanie ciekawych zabytków, obiektów kulturowych i przyrodniczych.

Wyjazd nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach samoorganizacji i jest imprezą non-profit.

ZAPRASZAMY