Kdaencja 2017-2021

Zarząd Oddziału

 • Wiesława Sujecka - prezes
 • Dariusz Karolczak - wiceprezes
 • Barbara Werbicka - sekretarz
 • Leonard Klimczak - skarbnik
 • Witold Drozd - członek
 • Przemysław Serweta - członek
 • Andrzej Urbaniak - członek

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

 • Urszula Ejchman - przewodnicząca
 • Elżbieta Banasiewicz - członek
 • Jagoda Brożyńska - członek

Oddziałowy Sąd Koleżeński

 • Andrzej Ruszkowski - przewodniczący
 • Marek Dubiak- członek
 • Teresa Gołąb - członek
 • Maria Kałużyńska - członek
 • Maria Włodarek - członek