Skład Zarządu Koła Rowerowego "Wagant" przy oddziale PTTK w Sieradzu (kadencja 2017 - 2020).

 • Gabriel Bartkiewicz- prezes
 • Donata Galas - sekretarz
 • Elżbieta Malewska - skarbnik

2 maja Koło Rowerowe „Wagant” zaprosiło mieszkańców Sieradza lubiących aktywnie spędzać wolny czas na wspólną przejażdżkę szlakiem wybranych obiektów mostowych.

Na starcie rajdu pojawiło się ponad 60 osób. Ok. 13 km. trasa wiodła od mostu kolejowego i wantowego przez most drogowy na rzece Warcie, tzw. „krowi” most, drogowy na Żeglinie aż po mosty na Wzgórzu Zamkowym.

Ciekawe informacje o poszczególnych obiektach przekazywali blogerzy z grupy „Odkrywamy Sieradz” panowie Piotr i Adam Olczyk.

Uczestnicy rajdu mieli wyjątkową okazję poznać plany, szkice czy fragmenty konstrukcji odwiedzanych mostów.

Na każdym z sześciu postojów odbywał się także konkurs, w którym za udzielenie poprawnej odpowiedzi na zadawane pytania można było otrzymać upominki przekazane przez Urząd Miasta Sieradza.

Rajd odbywał się w Dniu Flagi dlatego na ostatnim przystanku wszyscy rowerzyści otrzymali biało-czerwone chorągiewki, które umieścili na swoich pojazdach.

Tak udekorowany w barwy narodowe korowód dotarł na most wantowy, gdzie uczestnicy rajdu włączyli się w imprezy zorganizowane z okazji czterdziestych urodzin tego obiektu.

 

 RAJD ROWEROWY SZLAKIEM SIERADZKICH MOSTÓW

 

REGULAMIN

ORGANIZATOR: PTTK Oddział w Sieradzu, Koło Rowerowe Wagant

Przy wsparciu Urzędu Miasta Sieradza

Trasa rajdu: most kolejowy - most wantowy - most drogowy na Żeglinie - most drogowy
na Warcie - „krowi most” - most na Żeglinie przy Wzgórzu Zamkowym

Obsługa na trasie: Członkowie Koła Rowerowego Wagant

Cele rajdu:

Popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Poszerzenie wiedzy o Sieradzu

Udział w obchodach 40-lecia mostu wantowego w Sieradzu

 

Data i godzina rozpoczęcia:

2 maja 2019 roku (czwartek) godzina 13.00

Zbiórka uczestników przed wejściem do restauracji Przystań

Zakończenie rajdu ok. godziny 16.00 na moście wantowym.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

 • Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się
  z regulaminem.
 • Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 • Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.
 • Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.
 • Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
 • Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

 

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:

 

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność,  znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 

 • Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
 • Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.
 • Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m.
 • Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
 • W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 • Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
 • Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
 • Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

 

Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!

Na trasie zabrania się:

 

 • Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 • Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
 • Niszczenia przyrody,
 • Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
 • Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

 

Odpowiedzialność organizatora:

 

 • Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 • Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

 

Postanowienia końcowe:

 

 • Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków
  w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
 • Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

Zapisy: w dniach 24-30 kwietnia

- pod numerem telefonu 662 626 312

- w Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Reymonta 19 (wejście od ulicy Paderewskiego)

oraz w dniu 29 kwietnia w godzinach 16.00 - 18.00 w siedzibie PTTK  ul. Żwirki i Wigury

Osoby które w poprzednich rajdach otrzymały koszulki z logo „Zwiedzamy Sieradz
na rowerze” prosimy o ich założenie.