Skład Zarządu Koła Rowerowego "Wagant" przy oddziale PTTK w Sieradzu (kadencja 2017 - 2020).

  • Gabriel Bartkiewicz- prezes
  • Donata Galas - sekretarz
  • Elżbieta Malewska - skarbnik

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO SZLAKIEM SIERADZKICH OBIEKTÓW SAKRALNYCH 19.08.2017

ORGANIZATOR PTTK oddział w Sieradzu Koło Rowerowe Wagant przy wsparciu Urzędu Miasta Sieradza

Obsługa na trasie: Członkowie Koła Rowerowego Wagant

Cele rajdu: Popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Poszerzenie wiedzy o Sieradzu. Udział w konkursie dla wszystkich chętnych.

Data i godzina rozpoczęcia: 19. sierpnia 2017 roku, godzina 14.00 Zbiórka uczestników przed klasztorem ss Urszulanek SJK na ul. Dominikańskiej

WARUNKI UCZESTNICTWA:

• Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.

• Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

• Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.

• Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.

• Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

• Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

• Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.

• Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.

• Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m.

• Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.

• W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.

• Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

• Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.

• Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.

• Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!

Na trasie zabrania się:

• Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

• Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

• Niszczenia przyrody, • Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,

• Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

Odpowiedzialność organizatora:

• Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

• Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

Postanowienia końcowe:

• Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.

• Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 


Do pobrania: Karta Zgłoszenia

W sobotę 19 sierpnia zapraszamy do udziału w "Rajdzie szlakiem sieradzkich obiektów sakralnych”. Początek o godzinie 14.00 na placu przed klasztorem na ulicy Dominikańskiej. Trasa rajdu pozwoli uczestnikom zapoznać się z położeniem i historią kościołów, kapliczek i synagogi znajdujących się na terenie miasta Sieradza. Grupa będzie poruszała się głównie ścieżkami rowerowymi, drogami gruntowymi oraz tymi ulicami, które zostały wybrane ze względu na małe natężenie ruchu. Trasa długości około 16 km obejmie odrestaurowaną w 2016 r. figurę MB na terenie starego szpitala, kościół Św. Ducha na cmentarzu, kościół NMP na Mickiewicza, kościół pod wezwaniem Św. Urszuli Ledóchowskiej, budynek dawnej synagogi, kościół Wszystkich Świętych oraz klasztor Sióstr Urszulanek ze zwiedzaniem krużganków. Uczestnicy zatrzymają się w każdym z wymienionych miejsc, gdzie będą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursach tematycznych i wiedzy o Sieradzu. Laureaci konkursów otrzymają nagrody. Osoby, które podczas poprzedniego rajdu wygrały koszulki z napisem „Zwiedzam Sieradz na rowerze” prosimy o ich założenie. Regulamin i formularz zgłoszenia znajduje się na stronie PTTK w zakładce Koło Rowerowe. Zapisy w poniedziałek 7 i 14 sierpnia od godziny 16.00 do 18.00 w siedzibie PTTK w Powiatowej Bibliotece Publicznej ul. Żwirki i Wigury 4 Organizatorzy: Koło Rowerowe Wagant oraz PTTK Oddział w Sieradzu przy wsparciu Urzędu Miasta Sieradza.

 

Regulamin Rajdu: REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO SZLAKIEM SIERADZKICH OBIEKTÓW SAKRALNYCH 19.08.2017

Karta zgłoszenia na rajd: Karta Zgłoszenia

W niedzielę 9 lipca miała miejsce kolejna wycieczka rowerowa KR „Wagant’. Niestety wzięły w niej udział tylko dwie osoby. Trasa wiodła przez Strońsko, Pstrokonie, Rezerwat Korzeń, Antonin, Burzenin i Chojne. Wycieczka trwała ponad 4 godziny, podczas których przejechaliśmy 58,5 km. Była to – jak na razie - najdłuższa trasa jaką jednorazowo pokonali członkowie KR Wagant.

Galeria: klik

Trasa: Sieradz-Strońsko-Pstrokonie-Strumiany-Burzenin-Chojne-Sieradz, długość około 47 km

Czas przejazdu około 3 godzin. Czas wycieczki około 4,5 godziny

Planowane postoje: punkt widokowy na skarpie w Strońsku, pałacyk w Pstrokoniach, nad rzeką Widawką, ośrodek wypoczynkowy w Strumianach, Rynek w Burzeninie, kościół w Chojnym.

Miejsce zbiórki: Rynek przy fontannie, godzina 9.45. Zakończenie wycieczki około 14.15. rozstajemy się przy lodziarni Miód Malina na ul. Kościuszki.

Członków Koła proszę o zabranie koszulek.

W przypadku złej pogody czy zmęczenia uczestników skrócimy trasę do 26 km, pojedziemy do Strońska i tam zatrzymamy się na piknik na punkcie widokowym.

Koło rowerowe „Wagant” odbyło kolejną rowerową wycieczkę. Pierwotnie mieliśmy dotrzeć jedynie nad zbiornik wodny Smardzew, spontanicznie jednak zdecydowaliśmy, że przedłużymy planowaną  trasę. I tak przez Charłupię Wielką, Oraczew, polnymi i leśnymi drogami,  z przerwami na zbieranie poziomek i piknik nad leśnym jeziorkiem, dotarliśmy do Kliczkowa Małego. Zatrzymaliśmy się przy obelisku poświęconym pamięci uczestników Powstania Styczniowego 1863 r. i murowanej kapliczce z rzeźbą św. Jana Nepomucena z poł. XIX w. Obejrzeliśmy także z zewnątrz drewniany kościół parafialny pw. św. Jana Nepomucena, drewniany dwór, który został gruntownie odnowiony przez prywatnego nabywcę z zachowaną  dawną fosą oraz park z największym w środkowej Polsce skupiskiem pomnikowych drzew. Następnie przez Kliczków Wielki, Rowy i Charłupię Wielką wróciliśmy do Sieradza. Trasa liczyła 38 km.

Gabriel Bartkiewicz

Zdjęcia

Zapraszamy do kibicowania kolarzom uczestniczącym w 28. Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim „Solidarności” i Olimpijczyków

Zduńska Wola, środa 28 czerwca  około godziny 17.00

Trasę około 16,5 km z Sieradza do Zd Woli można bez większego wysiłku pokonać w ciągu godziny. W większości  droga prowadzi ścieżką rowerową, należy zachować ostrożność jadąc poboczem od mostu drogowego na Warcie do zajazdu „Na Półboru”. Droga powrotna jest łatwiejsza  i można  ją pokonać szybciej z uwagi na  nachylenie terenu w kierunku Sieradza.

 

Zapraszamy na rekreacyjną przejażdżkę rowerową dookoła zbiornika Smardzew.

Niedziela, 18 czerwca godzina 9.45 zbiórka na stacji paliw Shell na Alei Grunwaldzkiej

Trasa około 25 km, czas przejażdżki około 3 godzin. 

6 maja Koło Rowerowe „Wagant” zaprosiło Sieradzan na wiosenny rajd po sieradzkich parkach, placach i skwerach.

Mimo początkowo niezbyt zachęcającej pogody na miejscu zbiórki stawiło się prawie 40 osób. Każdy otrzymał folder i naklejkę identyfikującą go z grupą.

Trasa wycieczki licząca ok. 9 km. przebiegała przez Park Staromiejski, Plac Piłsudskiego, Plac Wojewódzki,Skwer Miast Partnerskich, Rynek, Rynek Praski, Park im. A. Mickiewicza i Park etnograficzny.

Na każdym z ośmiu przystanków uczestnicy wysłuchali ciekawych informacji o poszczególnych miejscach przedstawionych przez przewodnika p. Wiesławę Sujecką.

Nie zabrakło też wspólnej zabawy w postaci konkursów dotyczących Sieradza i trasy rajdu. Na wszystkich, którzy poprawnie odpowiedzieli na wylosowane pytania czekały nagrody: koszulki ze specjalnie na tę okazję zaprojektowanym nadrukiem „Zwiedzamy Sieradz na rowerze” oraz zestawy akcesoriów rowerowych.

Dodatkowym punktem na trasie przejazdu była wizyta na Wzgórzu Zamkowym, gdzie odbywały się Wrota Czasu. Cała grupa rowerzystów miała okazję opowiedzieć o przebiegu rajdu a także zachęcić licznie zgromadzonych Sieradzan do aktywnego wypoczynku na rowerze i uczestniczenia w kolejnych tego typu wyprawach.

Wspólny rowerowy spacer po Sieradzu zakończył się piknikiem w Parku Etnograficznym.

Organizatorami rajdu byli: Koło Rowerowe „Wagant” oraz PTTK Oddział w Sieradzu przy wsparciu Urzędu Miasta Sieradza.


Obszerna fotorelacja zamieszczona jest na stronie  sieradz.naszemiasto.pl

 

 

 

W sobotę 6 maja zapraszamy do udziału w "Wiosennym rajdzie rowerowym po sieradzkich parkach, placach i skwerach".

Początek o godzinie 15.00 przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Sieradzu, ulica Portowa 2

Rajd poprowadzi uczestników terenami zielonymi w granicach miasta. Grupa będzie poruszała się głównie ścieżkami rowerowymi, drogami gruntowymi oraz tymi ulicami, które zostały wybrane ze względu na małe natężenie ruchu. Trasa długości około 8 km obejmie Park Staromiejski, Plac Marszałka Piłsudskiego, Plac Wojewódzki, Skwer Miast Partnerskich, Rynek, Rynek Praski, Park Adama Mickiewicza. Zakończeniem imprezy będzie piknik na terenie Parku Etnograficznego. 

Uczestnicy zatrzymają się w każdym z wymienionych miejsc, gdzie będą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursach tematycznych i wiedzy o Sieradzu. Laureaci konkursów otrzymają nagrody. 

Zapisy w poniedziałek 24 kwietnia od godziny 16.00 do 18.00 w siedzibie PTTK w Powiatowej Bibliotece Publicznej ul, Żwirki i Wigury 4. Jeśli chętni nie zdążą się zapisać zapraszamy do CEE kilkanaście minut przed piętnastą w dniu wyjazdu, zapiszemy w ostatniej chwili.

Organizatorzy: Koło Rowerowe Wagant, PTTK Oddział w Sieradzu, przy wsparciu Urzędu Miasta Sieradza.

Pierwszy wyjazd, w którym uczestniczyli członkowie Koła Rowerowego odbył się 30 kwietnia 2016 roku i była to wycieczka na piknik strzelecki w Okręglicy.

Ostatni to wyprawa 25 listopada do miejscowości Zmyślona koło Zapolic, gdzie uczestniczyliśmy w odsłonięciu tablicy upamiętniającej zestrzelenie polskiego samolotu RWD 8 w pierwszych dniach września 1939 r.

W okresie sprawozdawczym odbyliśmy 5 oficjalnych zebrań i 3 towarzyskie.

Od 30 czerwca wszyscy członkowie koła posiadają jednakowe żółte koszulki z emblematem PTTK i herbem Sieradza.

Zorganizowaliśmy 5 sobotnich i 2 niedzielne wycieczki dla członków koła. Wzięliśmy czynny udział w „Rajdzie Szlakiem Sieradzkich Pomników zorganizowanym przez Referat Promocji UM Sieradza (10 września) i Rajdzie Dookoła Jeziorska przygotowanym przez Urząd Gminy w Warcie (24 września).

2 września pojechaliśmy do Belenia aby obejrzeć inscenizację walk na Wartą.

Podczas wrześniowego rajdu PTTK "Szlakiem Walk nad Wartą w 1939 roku" mieliśmy pod opieką kilkudziesięcioosobową grupę rowerową. Podczas tej imprezy jako drużyna braliśmy też udział w konkursie przeciągania liny i siłowania na rękę.

Liczba uczestników poszczególnych wyjazdów członków koła wahała się od 1 do 12 osób, średnio w każdej wycieczce uczestniczyły 4 osoby.

Łącznie przejechaliśmy 303 km, na siodełkach spędziliśmy ok. 28 godzin, średnia długość każdej wycieczki to 31 km.

Wyjeżdżaliśmy przeważnie o godzinie 10.00-11.00. Miejsca zbiórki to Rynek przy fontannie, remiza OSP i stacja paliw Shell.

Podczas wycieczek zwiedziliśmy 8 kościołów, 1 kapliczkę, 2 bunkry, 2 obiekty hydrotechniczne, 2 miejsca zestrzeleń lotników we wrześniu 1939, 3 cmentarze, gościliśmy w trzech domach: u Ewy Wicherek, Małgorzaty Grzelak i w Zmyślonej u państwa Wilków.

Przekroczyliśmy 7 mostów: nad Wartą, Żegliną i Myją.

Pogoda przeważnie dopisywała, raz pokonaliśmy część trasy w lekkim deszczu, raz musieliśmy skrócić wycieczkę z powodu ulewnego deszczu, trasę ostatniej wycieczki pokonywaliśmy w temperaturze ok. 6 ˚ C

Przy różnych okazjach mówiono o nas w mediach: Sieradzkiej TVMedia, Radiu Łódź oraz na portalach internetowych Sieradz Nasze Miasto i Nasze FM.

Obszerne relacje fotograficzne ze wszystkich wyjazdów były na bieżąco zamieszczane na profilu facebooka PTTK.

Istnienie Koła Rowerowego "Wagant" można było zauważyć również w innych regionach kraju i za granicą: pp Galasowie ubrani w nasze organizacyjne koszulki pokonali na rowerach przełom Dunajca docierając do Czerwonego Klasztoru.