Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu zaprasza na I Spływ Kajakowy „Rzeki Ziemi Sieradzkiej”, który odbędzie się w sobotę 13 lipca 2019.

Regulamin I spływu kajakowego „Rzeki Ziemi Sieradzkiej”

sobota 13 lipca 2019

        I. Organizator:

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Sieradzu

      II. Cele spływu:

 • Poznanie odcinka rzeki Warty.
 • Zachęcenie do aktywnego wypoczynku na wodzie jako formy zdrowego trybu życia.
 • Popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych rzeki Warty jako atrakcji turystycznej Ziemi Sieradzkiej
 • Integracja turystów kajakowych

    III. Termin i trasa spływu

 • Spływ odbędzie się w sobotę 13 lipca 2019 r. na trasie Sieradz – Warta (20km)

    IV. Program

 • Zbiórka na parkingu przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu o godzinie 9:00
 • Przejazd na miejsce rozpoczęcia spływu 9:00-9:15
 • Instruktarz i wodowanie kajaków 9:15-9:45
 • Przepłynięcie zaplanowanego odcinka 9:45-15:00
 • Zdanie kajaków i zwiedzanie miejscowości Warta 15:00-16:30
 • Zakończenie spływu i powrót do Sieradza 16:30-17:00

      V. Warunki uczestnictwa:

Uczestnicy zgłaszają się podając swoje dane osobowe potrzebne do ubezpieczenia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer PESEL) oraz fakt przynależności do PTTK. Opłata na rzecz organizacji imprezy wynosi 75 zł. od osoby. Opłata jest wnoszona w momencie zapisu. Zapisy będą dokonywane w oddziale PTTK w każdy poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00 w terminie do dnia 8 lipca 2019 r.

    VI. Świadczenia organizatorów:

 • przejazd mikrobusem na trasie – MOSiR Sieradz – punkt startu, Warta – Sieradz
 • ubezpieczenie NNW
 • instruktaż o zasadach bezpieczeństwa na wodzie
 • możliwość uzyskania punktów na odznakę turystyki kajakowej, Miłośnik Ziemi Sieradzkiej
 • miejsce w kajaku, kamizelka asekuracyjna, wiosło
 • opieka na trasie spływu

  VII. Uwagi końcowe:

Spływ nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach samoorganizacji i jest imprezą non – profit.

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Uczestnicy są zobowiązani do zachowania zgodnego z przepisami bezpieczeństwa na wodzie.

Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu podczas spływu, uczestnicy muszą mieć założone i zapięte kamizelki asekuracyjne.

 

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje dodatkowe pod numerem 601 27 87 20.