Regulamin 44 Rajdu „Szlakiem walk nad Wartą 1939”

21 wrzesień 2019 (sobota)

     

 

 

ORGANIZATORZY

Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu

WSPÓŁORGANIZATORZY

Starostwo Powiatowe w Sieradzu

Urząd Miasta Sieradz

Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA’’

Szkoła Podstawowa nr 6 w Sieradzu

Patronat medialny:

Tygodnik „Nad Wartą” „Nasze Radio” i Sieradzka TV

CELE RAJDU

Uczczenie pamięci żołnierzy poległych w walkach nad Wartą we wrześniu 1939 r.

Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Sieradza - doskonalenie umiejętności uprawiania turystyki pieszej;

Rekreacja, wypoczynek i wspólna zabawa;

Rozpoczęcie rajdu o godz. 9.00 na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu (wejście od skrzyżowania ulic Starowarckiej i Bazylika), gdzie odbędzie się odprawa kierowników drużyn pieszych oraz start na trasę rajdu.

TRASA RAJDU:

Sieradz – Mnichów – Sieradz (Szkoła Podstawowa nr 6)
dystans ok 12 km.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny (min. 5-osobowe) reprezentujące zakłady pracy, szkoły, organizacje społeczne i młodzieżowe, emerytów, rencistów, członków ich rodzin oraz uczestnicy indywidualni.

Punktacji rajdowej podlega zgłoszona drużyna, która może mieć osobę rezerwową. Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w rajdzie pod opieką nauczycieli lub rodziców. Wszyscy uczestnicy rajdu powinni posiadać dobrą kondycję fizyczną, ponieważ impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Kierownikiem drużyny powinna być osoba posiadająca doświadczenie w uprawianiu turystyki pieszej, udzielaniu pierwszej pomocy, jak również znająca przepisy porządkowe i ruchu drogowego. Każdy uczestnik Rajdu musi posiadać odpowiednie obuwie i nieprzemakalne ubranie, dokument tożsamości (młodzież szkolna – legitymację szkolną). Organizacje zgłaszające drużyny mają obowiązek ubezpieczenia swoich uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania Rajdu, jeżeli osoby te nie są członkami PTTK z aktualnie opłaconymi składkami. To samo dotyczy osób indywidualnych oraz członków Komitetu Organizacyjnego Rajdu.

ZASADY FINANSOWANIA

Wpisowe na Rajd wynosi:

 • z opłaconymi składkami PTTK - 6 zł
 • dla pozostałych uczestników 12 zł,

W ramach wpisowego zapewniamy:

znaczek rajdowy, napoje poczęstunek na mecie rajdu, powrót autokarem z miejsca zakończenia rajdu na Pl. Wojewódzki w Sieradzu

ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW

Oddział PTTK, w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Żwirki i Wigury 4.

Zapisy w dniach 2, 9 i 16 września 2019 r. w godz. 16 - 18.

Wpisowe na rajd można wpłacić w dniu zapisu lub przekazać na konto: ZO PTTK 55 9267 0006 0000 1977 2000 0010 z dopiskiem: 44 Rajd Szlakiem walk nad Wartą 1939r.

ZASADY PUNKTACJI DRUŻYN:

Punktacja drużyn za uzyskanie miejsca od 1 do 5 w rajdowych konkursach:

Za I miejsce – 10 pkt.,  Za IV miejsce – 4 pkt.

Za II miejsce – 8 pkt.,  Za V miejsce – 2 pkt.

Za III miejsce – 6 pkt.

Ponadto drużyny otrzymują punkty za ilość posiadanych legitymacji PTTK z opłaconymi składkami:

5 pkt. za 13-15 legitymacji; 4 pkt. za 10-12 legitymacji; 3 pkt. za 7-9 legitymacji 2 pkt. za 4-6 legitymacji; 1 pkt. za 1-3 legitymacji.

Punkty będą przyznawane drużynom za posiadanie godła lub proporca - maksymalnie 5 pkt. (oceniane będą: pomysł i wykonanie)

Drużyny otrzymują punkty ujemne za:

Wykluczenie uczestnika rajdu – 10 pkt.

Zanieczyszczanie środowiska i nie przestrzeganie zasad ochrony przyrody – 5 pkt.

Brak apteczki pierwszej pomocy na trasie – 5 pkt.

Nieobecność kierownika drużyny przy rozpoczęciu rajdu – 5 pkt.

Brak dyscypliny na trasie ( zmiana trasy ominięcie punktu kontrolnego – 5 pkt.

Brak ubezpieczenia członka drużyny – 5 pkt.

Zakończenie Rajdu odbędzie się około godz. 15.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Sieradzu.

Organizatorzy zapewniają powrót do Sieradza , na Plac Wojewódzki .

W programie:

 1. Konkursy rajdowe:

Wiedzy o trasie rajdu i walkach nad Wartą w 1939 r.

Piosenki żołnierskiej (eliminacje na trasie rajdu – każda drużyna śpiewa 2 zwrotki i refren). Do finału przechodzą trzy najlepsze drużyny – każda drużyna śpiewa jedną piosenkę;

 1. Ogłoszenie wyników punktacji i wręczenie nagród

Dla najlepszych drużyn i uczestników konkursów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W czasie trwania Rajdu wszyscy uczestnicy winni przestrzegać praw i zasad obowiązujących na szlakach turystycznych (koleżeństwo, przestrzeganie Karty Turysty) oraz postanowień Kierownictwa Rajdu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i wypadki powstałe w czasie trwania Rajdu. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizatorzy zastrzegają sobie – w razie konieczności – prawo dokonania zmiany przebiegu zaplanowanej trasy. Na odprawie wymagana jest obecność wszystkich kierowników drużyn uczestniczących w rajdzie.

Do pobrania: Regulamin w formacie PDF

KARTA TURYSTY

 1. Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży poznawać swoją ojczyznę.
 2. Przyroda i dorobek kultury są własnością całego narodu – i Ty jesteś za nie odpowiedzialny.
 3. Turysta Twój przyjaciel - służ mu radą i pomocą.
 4. Zwiedź, to o czym czytałeś - przeczytaj o tym, co masz zwiedzić.
 5. Dopuść naturę do głosu - nie hałasuj.
 6. Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać.
 7. Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństw - uważaj.
 8. Alkohol wrogiem turystyki - unikaj go na wycieczce.
 9. Zachowaj ostrożność - Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym.
 10. Turysta wszędzie gościem - pozostawiaj po sobie dobre wspomnienia.
 11. Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych.
 12. Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji – uśmiechnij się