REGULAMIN 44 RAJDU POWSTAŃCÓW 1863 ROK

„ŚLADAMI ŁUKI BAKOWICZA”

27 KWIETNIA 2019 R

Przebieg trasy:

Kuźnica Błońska – Grzyb – Klonowa (ok. 12 km)

Start:

Godz. 8.00 na Placu Wojewódzkim w Sieradzu

 • sprawy organizacyjne
 • przejazd autokarem na miejsce startu

ORGANIZATORZY:

 • Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu
 • Gmina Klonowa
 • Nadleśnictwo Złoczew

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Urząd Miasta Sieradza
 • Starostwo Powiatowe w Sieradzu
 • Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej
 • Zespół Szkół w Klonowej
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Leliwianki”
 • Koło Turystyczno-Krajoznawcze „2” przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu

CELE RAJDU:

 • uczczenie 156 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego
 • upamiętnienie walk powstania styczniowego opisanych w książce Teodora Goździkiewicza „Sprawy Łuki Bakowicza”
 • poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych gminy Klonowa oraz Nadleśnictwa Złoczew
 • uczczenie pamięci T. Goździkiewicza, autora książki „Sprawy Łuki Bakowicza”
 • wspólna zabawa na mecie rajdu

KONKURSY RAJDOWE (do konkursu wiedzy może przystąpić jedna osoba z drużyny; konkurs na scenkę może być drużynowy; drużyna musi liczyć co najmniej 5 osób, aby mogła brać udział w konkursach)

 • test sprawdzający wiedzę z następujących dziedzin: powstanie styczniowe (wiedza ogólna w oparciu o podręczniki do szkoły podstawowej), znajomość książki „Sprawy Łuki Bakowicza”, znajomość życiorysu Teodora Goździkiewicza, znajomość trasy rajdu
 • konkurs na odegranie scenki teatralnej z dowolnie wybranego fragmentu książki „Sprawy Łuki Bakowicza”
 • scenka powinna trwać ok. 2 minut
 • oceniane będą: jakość wykonania, zgodność z treścią książki, strój, rekwizyty, ilość uczestników
 • kierownicy drużyn proszeni są o zgłaszanie się do organizatora w czasie postojów (niezwłocznie) dla załatwienia bieżących spraw związanych z punktacją, konkursami itp.
 • w konkursach bierze udział tylko młodzież szkolna
 • klasyfikacja generalna dotyczy tylko drużyn młodzieżowych

ZASADY PUNKTACJI:

Drużyny otrzymują odpowiednią ilość punktów za:

 • posiadanie godła lub proporca
 • posiadanie legitymacji PTTK z aktualnie opłaconymi składkami
 • pierwsze trzy miejsca w konkursach

Drużyny mogą otrzymać punkty ujemne za:

 • zanieczyszczanie środowiska i nieprzestrzeganie zasad ochrony przyrody
 • brak apteczki pierwszej pomocy
 • nieobecność kierownika na starcie rajdu
 • brak dyscypliny na trasie (m.in. zmiana trasy)

Finał rajdu będzie miał miejsce w Zespole Szkół w Klonowej

 • spotkanie z gospodarzami gminy, reprezentantami Nadleśnictwa Złoczew i zaproszonymi gośćmi
 • ciepły posiłek
 • spotkanie z członkami rodziny Teodora Goździkiewicza
 • rozstrzygnięcie konkursów rajdowych

Dla najlepszych drużyn i zwycięzców konkursów przewidziane są nagrody rzeczowe, dyplomy i puchary

Zakończenie rajdu w godzinach 15.00 – 16.00. Organizatorzy zapewniają powrót do Sieradza autokarem.

WPISOWE NA RAJD

 • 6 zł dla członków PTTK
 • 12 zł dla pozostałych uczestników (niekorzystający z autokaru – 8 zł)

Organizatorzy zapewniają:

 • przejazd autokarem na miejsce startu oraz powrót do Sieradza
 • nagrody dla zwycięzców
 • dyplom dla drużyny powyżej 5 osób
 • poczęstunek na mecie rajdu
 • znaczek rajdowy

Uczestnicy rajdu powinni:

 • ubezpieczyć się we własnym zakresie
 • przestrzegać przepisów porządkowych, ruchu drogowego, ochrony przyrody, ppoż.
 • opłacić składki (członkowie PTTK)
 • ubrać się odpowiednio do warunków atmosferycznych

Komandor rajdu – Witold Drozd

Z-ca komandora – Przemysław Serweta

Zgłoszenia i wpisowe będą przyjmowane wyłącznie 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) w godz. 15.00 - 18.00 w siedzibie Oddziału PTTK w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury 4.

UWAGI KOŃCOWE:

 • interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów rajdu
 • szczegółowe regulaminy konkursów oraz zasady punktacji zostaną umieszczone na stronie: http://sieradz.pttk.pl
 • dodatkowe informacje otrzymają opiekunowie grup na starcie rajdu

RAJD OBJĘTY ZOSTAŁ HONOROWYM PATRONATEM SAMORZĄDU PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Pliki do pobrania:

Regulamin: str 1 i 4, str 2 i 3

Opis trasy

Informacje dla opiekunów

Witold Drozd