REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „SIERADZ 1939”

§ 1. ORGANIZATOR

Gra miejska „Sieradz 1939 roku” jest elementem rajdu rowerowego o tej samej nazwie. Jej organizatorami są: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, przy współpracy z Kołem Rowerowym „Wagant” i Powiatową Biblioteką Publiczną w Sieradzu, zwani dalej Organizatorami.
Gra odbędzie się w ramach cyklu gier terenowych „Tajemnicze Łódzkie”, nad którymi Patronat Honorowy objął Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.

§ 2. ZASADY I PRZEBIEG GRY

Uczestnikami gry mogą być uczestnicy rajdu rowerowego, którzy wyrażą taką chęć oraz będą stosować się do poleceń Organizatorów i zapisów niniejszego regulaminu gry. Uczestnicy gry zgłoszą się na początku rajdu.
Gra miejska połączona z rajdem rowerowym ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny.
Regulamin gry miejskiej „Sieradz 1939” nie jest regulaminem Rajdu Rowerowego.
Celem Gry jest przypomnienie wydarzeń związanych z wybuchem II wojny światowej w Sieradzu, odwiedzenie i uczczenie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta i w jego okolicach oraz promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie rodziny i znajomych oraz wspólnego poznawania historii swojej miejscowości.
Gra rozpocznie się 7 września 2019 r. o godz. 15.00 przy wejściu do galerii handlowej Dekada, ul. Wojska Polskiego 11, Sieradz.
Gracze na starcie otrzymują kartę gry, na której wpisują swój pseudonim lub nazwę drużyny.
Zakończenie gry i wyłonienie zwycięzców nastąpi 7 września 2019 r. na Wzgórzu Zamkowym w Sieradzu.
W grze mogą wziąć udział osoby indywidualne i drużyny. Drużyna może się składać
z maksymalnie 4 osób.
Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się w grupie pomiędzy wskazanymi punktami i rozwiązywanie zadań umieszczonych na karcie gry podczas postojów.
Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i wymaga zachowania szczególnej ostrożności przez graczy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej ani prawnej za wynikłe na trasie zdarzenia losowe, które dotyczyłyby uczestników gry.
Pierwsze trzy osoby/drużyny, które zdobędą największą liczbę punktów, otrzymają nagrody rzeczowe. W przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie czas i poprawność rozwiązania zadania specjalnego przygotowanego w punkcie zakończenia gry.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.
Zakończenie gry i wręczenie nagród nastąpi na Wzgórzu Zamkowym w Sieradzu.
Podczas gry będą wykonywane zdjęcia. Jeśli gracz nie wyraża zgody na robienie mu zdjęć i opublikowanie ich w mediach oraz na stronie internetowej i fb Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi proszony jest o zgłoszenie tego faktu Organizatorom Gry przed jej rozpoczęciem.

§ 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uczestników gry jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi–adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że dane będą przetwarzane w celach określonych przez Organizatora w regulaminie, niezbędnych do prawidłowego przebiegu gry.
Uczestnik gry posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Uczestnik gry ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.
W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.