Uprzejmie prosimy o dokonanie dopłat do wycieczki do Ciechanowa do końca kwietnia br.