Tradycje zorganizowanego ruchu turystyczno-krajoznawczego w Sieradzu sięgają początków XX w.

Działalność PTTK w Sieradzu datuje się od 1955 roku. W 1957 r. powstało koło PTTK przy ZPDz „Sira”, przekształcone w 1960 r. w Oddział PTTK. Oddział ten znakomicie rozwijał turystykę kajakową, pieszą, żeglarską. Działacze „sirowskiego” Oddziału PTTK to : Stanisław Kaczuba, Jerzy Kasperczak, Jerzy Pyrkosz, Jerzy Rogalski, Jadwiga Wojnarowska i wielu innych.Oddział ten działał do 1982 r.

Miejski oddział PTTK, obejmujący swym zasięgiem powiat sieradzki, reaktywowano w 1967 r.

Pierwszymi prezesami byli : Tadeusz Juchner i Henryk Krawczyk. Przez dwie kolejne kadencje w latach 1972 – 1975 prezesem Oddziału PTTK był Kazimierz Kasperczak, który ugruntował istnienie PTTK w Sieradzu. Załatwiał kolejne siedziby dla organizacji i skupił grono pasjonatów, którzy pod szyldem PTTK prowadzili bardzo ożywioną działalność, organizowali rajdy, znakowali i wyznaczali szlaki turystyczne, m. in. niebieski „ Szlak Walk nad Wartą 1939” z Warty do Burzenina. Organizowali wieczory krajoznawcze, zloty, itp. formy rozwijające w kolejnych pokoleniach umiłowanie Sieradzczyzny. Najbardziej zasłużeni działacze PTTK z okresu byłego powiatu sieradzkiego to: Andrzej Ruszkowski, Jan Garczyński, Zygmunt Kamiński, Tadeusz Mrozowski, Krystyna Brodowska, W 1975 r. z nowym podziałem administracyjnym kraju powstał Zarząd Wojewódzki PTTK w Sieradzu. Skupiał on działaczy PTTK z Odziałów w Łasku, Sieradzu, Warcie, Wieluniu i Zduńskiej Woli. Prezesami ZW PTTK w Sieradzu byli: Jerzy Kozłowski, Ryszard Spindler, Kazimierz Kasperczak, Ryszard Wągrowski, Andrzej Ruszkowski. Sprawozdania z działalności Oddziału PTTK w Sieradzu świadczą o rozwoju organizacji. Organizowano różne formy turystyki kwalifikowanej, kursy dla pilotów i przewodników, dla organizatorów turystyki, obozy szkoleniowe dla młodzieży, różne formy dokształcania dla przodowników turystyki kwalifikowanej. Aktywnie działali w tym okresie: Małgorzata Antczak, Wiesława Berlińska, Maria Ciepłuch, Waldemar Gotkowicz, Teresa Jabłońska, Jolanta Kubielska, Leszek Majewski, Maciej Milak, Eugeniusz Milczarski, Urszula Miller, Mieczysław Sęsoła, Krystyna Łużyńska, Dariusz Śmigiera, Andrzej Wesołowski, Paweł Zielewski i wielu innych. Nieocenioną rolę w krzewieniu pasji turystyki i krajoznawstwa szczególnie wśród młodzieży odegrała Alicja Błaszczyk. Oddział PTTK prowadził również działalność gospodarczą w zakresie obsługi ruchu turystycznego (BORT) oraz wypożyczalni sprzętu turystycznego.

Od początku lat 90-tych XXw. działalność PTTK oparta jest wyłącznie na pracy społecznej. Oddział nie posiada własnego lokalu ani etatu. Kontynuowana jest organizacja rajdów, konkursów, wystaw, załatwiane są sprawy formalne i finansowe związane z wydawaniem kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach”