Kadencja 2022-2026

Zarząd Oddziału

  • Wiesława Sujecka - prezes
  • Dariusz Karolczak - wiceprezes
  • Donata Galas- sekretarz
  • Jerzy Nowak - skarbnik
  • Witold Drozd - członek
  • Marek Dubiak - członek
  • Szymon Marek - członek

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

  • Elżbieta Malewska - przewodnicząca
  • Elżbieta Banasiewicz - członek
  • Dorota Gołąb - członek