Opinogóra

Muzeum Romantyzmu –  Opinogóra  - kompleks pałacowo-parkowy gromadzący pamiątki rodziny Krasińskich a szczególnie Zygmunta Krasińskiego – poety, dramaturga, prozaika, największego poety polskiego romantyzmu.

Ciechanów

Zamek książąt mazowieckich  wzniesiony w XIV i XV w. oprócz podstawowej funkcji obronnej, spełniał także funkcję rezydencjonalną. Obecnie to mury zewnętrzne i wieże - do naszych czasów nie dotrwały wewnętrzne zabudowania., odnowiono mury zamkowe oraz baszty.  Można poznać historię miejsca m.in. dzięki multimediom.

 

Browar Ciechan z XIX w.

Muzeum szlachty – gromadzenie materiałów ze szczególnym uwzględnieniem tradycji szlacheckich .

Gołotczyzna - Muzeum Pozytywizmu

Gołotczyzna zasłynęła na mapie Polski jako miejsce, w którym panowały ruchy pozytywistyczne, a to za sprawą takich postaci jak Aleksandra Bąkowska i Aleksander Świętochowski

 

  • Wyjazd 6:00 parking ZUS w Sieradzu.
  • Powrót około godziny 23:00
  • Opłata na rzecz organizacji wycieczki wynosi: · dla członka PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską – 150 zł. · dla pozostałych – 170 zł.
  • W cenie zawarte są: · przejazd autokarem · bilety wstępu do zwiedzanych obiektów · pilot na trasie przejazdu · przewodnicy · parkingi · ubezpieczenie NNW.
  • Zapisy i wpłaty przyjmowane są w siedzibie PTTK (Biblioteka Powiatowa) w godzinach dyżurowania (poniedziałek 16:00-18:00) do wyczerpania limitu miejsc.
  • Przedstawiony program ma charakter informacyjny, organizator zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian .
  • Wycieczka daje możliwość uzyskania punktów: na odznakę krajoznawczą Polski.
  • Wycieczka przeznaczona jest dla członków i sympatyków Oddziału PTTK w  Sieradzu i ma na celu poznanie ciekawych  obiektów przyrodniczych  i kulturowych .
  • Wyjazd nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach samoorganizacji i jest imprezą non- profit.