Uprzejmie informujemy, iż dysponujemy wolnymi miejscami na wycieczkę do Budapesztu w dniach 12-14 maj 2022 r.;
zainteresowanych prosimy o kontakt z Kol. Wiesławą Sujecką tel. 501-242-201
W załączeniu program: program wycieczki