Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu zaprasza na IV Spływ Kajakowy „Rzeki Ziemi Sieradzkiej”, który odbędzie się w dniu 22 lipca 2023 (sobota).

Organizator:

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Sieradzu

Cele spływu:

 • Poznanie rzeki Warty na odcinku Konopnica - Ligota.
 • Zachęcenie do aktywnego wypoczynku na wodzie jako formy zdrowego trybu życia.
 • Popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych rzeki Warty jako atrakcji turystycznej Ziemi Sieradzkiej
 • Integracja turystów kajakowych

Termin i trasa spływu

 • Spływ odbędzie się w sobotę 22 lipca 2022 r. na trasie
  Konopnica – Burzenin - Ligota (20km)

Program

 • Zbiórka na miejscu startu (transport we własnym zakresie) – 9:00
  (GPS 51.352477, 18.814269)
 • Przejazd kierowców do wypożyczalni kajaków i powrót na miejsce startu wraz z kajakami.
 • Instruktarz i wodowanie kajaków 9:45-10:15
 • Przepłynięcie zaplanowanego odcinka 10:15-15:00
 • Zdanie kajaków i zakończenie spływu 15:00-15:30
  (GPS 51.486448, 18.853881)
 • Kierowcy udają się wraz z kajakami do wypożyczani po odbiór samochodów

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy zgłaszają się przesyłając swoje zgłoszenie SMS na tel. 601278720 do dnia 03.07.2023. W treści proszę podać Imię, Nazwisko, Data Urodzenia (dane do ubezpieczenia), Transport: Mam/Nie mam.
 2. Opłata na rzecz organizacji imprezy wynosi 100 zł. od osoby. Opłata jest wnoszona po potwierdzeniu zapisu. Opłaty należy dokonać za pomocą przelewy na konto oddziału PTTK w Sieradzu (55 9267 0006 0000 1977 2000 0010) tytułem: „Spływ kajakowy 22.07.2023 – Imię Nazwisko” do dnia 10.07.2023.
 3. Rezygnacja z udziału w imprezie po dniu 10.07.2023 powoduje utratę wpłaconego wpisowego.
 4. Wszelkie szkody materialne spowodowane przez uczestnika spływu, w tym uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia wypożyczonego sprzętu pokrywa powodujący je uczestnik lub opiekun niepełnoletniego sprawcy czynu.
 5. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu, kierownictwo spływu ma prawo usunięcia uczestnika z imprezy bez zwrotu wpisowego i prawa do świadczeń.
 6. Ponieważ transport osób musimy sobie zapewnić indywidualnie mile widziane informacje o wolnych miejscach w pojazdach i chęci zabrania uczestników nieposiadających transportu. SMS z liczbą wolnych miejsc lub informacją o braku transportu na numer telefonu podany wcześniej.
 7. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu pozostaje w kompetencji kierownictwa spływu.

Uwagi końcowe:

Spływ nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach samoorganizacji i jest imprezą non – profit.

Uczestnicy są zobowiązani do zachowania zgodnego z przepisami bezpieczeństwa na wodzie.

Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu podczas spływu, uczestnicy muszą mieć założone i zapięte kamizelki asekuracyjne.

UWAGA!

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z powodu nieuzyskania minimalnej ilości uczestników.