PIESZY Rajd Ekologiczny

„Tropami Przyrody”

pt. „PRZYRODA UCZY NAJPIĘKNIEJ”Pstrokonie Zamoście – Korzeń - Strumiany20 maja 2023 r. (sobota)ORGANIZATORZY:

 • Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu

 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Sieradzkie Parki Krajobrazowe

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Urząd Gminy Burzenin

 • Urząd Miasta Sieradza

 • Starostwo Powiatowe w Sieradzu

CELE RAJDU :

 • zdobywanie wiedzy na temat przyrody chronionej na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki

 • wspólne wędrowanie

 • wspólna zabawa na mecie rajdu

START: godz. 8.30 Plac Wojewódzki w Sieradzu dla wszystkich uczestników i przejazd autokarami na miejsce startu

Trasa rajdu:

Pstrokonie Zamoście – Korzeń – Strumiany.
T
rasa przebiega przez teren Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki
Długość: ok. 13 km.

Atrakcje na trasie:

 • Dzika i malownicza rzeka Widawka

 • Rezerwat torfowiskowy „Korzeń”

 • Rzeka Warta i jej starorzecza

Trasa przebiega fragmentami szlaków:

 • Walk nad Wartą 1939 roku” – pieszy, niebieski.

 • Nadwarciański Szlak Bursztynowy” – rowerowy, pomarańczowy/żółty

 • Łódzki Szlak Konny” – konny, pomarańczowyKONKURSY RAJDOWE

Na trasie rajdu rozegrane zostaną dwa konkursy rajdowe :

 1. Wykonanie piosenki
  drużyny przygotowują przed rajdem własny tekst na temat ekologii i Ziemi Sieradzkiej do znanych melodii turystycznych i biesiadnych).

 2. Konkurs wiedzy
  Sprawdzenie wiedzy na temat trasy rajdu.

Eliminacje odbędą się na trasie rajdu. Finaliści zaprezentują się na mecie rajdu.

KONKURSY RAJDOWE: do konkursu wiedzy może przystąpić tylko jedna osoba z drużyny; konkurs piosenki może być drużynowy; startować mogą tylko uczniowie szkół; drużyna musi liczyć co najmniej 5 osób

Zasady punktacji:

Drużyny otrzymują punkty dodatnie za:

 • element identyfikujący drużynę oraz integrację drużyny (np. hasła dopingujące drużynę podczas konkursów, wspólne śpiewanie piosenek turystycznych, itp.)

 • legitymacje PTTK z opłaconymi składkami

 • udział i miejsca w konkursach rajdowych

Drużyny mogą otrzymać punkty ujemne (na trasie będą obserwatorzy) za:

 • zanieczyszczanie środowiska i niszczenie przyrody

 • brak apteczki

 • nieobecność kierownika drużyny przy rozpoczęciu rajdu (kontrola na starcie)

 • brak dyscypliny na trasie (zejście z trasy i nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa)

 • brak ubezpieczenia członków drużyny (opiekunów prosimy o zaświadczenie ze szkoły)

ZAKOŃCZENIE rajdu przewidziane jest ok. godz. 15.30

Zapewniamy powrót autokarem do Sieradza.

Zakończenie rajdu odbędzie się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strumianach, gdzie nastąpi

 • poczęstunek

 • ogłoszenie rozstrzygniętych ( na trasie rajdu) konkursów

Dla najlepszych drużyn i uczestników konkursów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.Wpisowe na Rajd wynosi:

 • 20 zł dla członków PTTK

 • 25 zł dla pozostałych uczestników

W ramach wpisowego zapewniamy:

 • dyplom dla drużyny (powyżej 5 osób)

 • poczęstunek

 • transport

Uczestnicy powinni:

 • ubezpieczyć się we własnym zakresie

 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, ochrony przyrody i ppoż. na trasie rajdu

 • członkowie PTTK powinni opłacić składki

 • ubrać się odpowiednio do warunków pogodowych

Zgłoszenia i wpisowe będą przyjmowane w siedzibie Oddziału PTTK w Sieradzu
ul. Żwirki i Wigury 4, w każdy poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00
w terminie do dnia 15 maja 2023 r. !!!!!!!!

ZAPRASZAMY

KARTA TURYSTY

 1. Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży poznawać swoją ojczyznę.

 2. Przyroda i dorobek kultury są własnością całego narodu i Ty jesteś za nie odpowiedzialny.

 3. Turysta Twój przyjaciel - służ mu radą i pomocą.

 4. Zwiedź, to o czym czytałeś - przeczytaj o tym, co masz zwiedzić.

 5. Dopuść naturę do głosu - nie hałasuj.

 6. Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać.

 7. Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństw - uważaj.

 8. Alkohol wrogiem turystyki - unikaj go na wycieczce.

 9. Zachowaj ostrożność - Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym.

 10. Turysta wszędzie gościem - pozostawiaj po sobie dobre wspomnienia.

 11. Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych.

 12. Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji – uśmiechnij się.