herby

REGULAMIN 46. RAJDU POWSTAŃCÓW 1863 ROKU „ŚLADAMI ŁUKI BAKOWICZA” - 22 KWIETNIA 2023 R.

Znaczek rajdowy

Przebieg trasy:

Marzenin – Przymiłów - Brzeski  - Sobiepany - Stare Kozuby - Sędziejowice (ok. 12,5 km)

Rozpoczęcie:

Godz. 8.15 na Placu Wojewódzkim w Sieradzu

 • sprawy organizacyjne
 • przejazd autokarem na miejsce startu
 • spotkanie z drużynami z gminy Sędziejowice w Marzeninie (ok. godz. 9.00)

ORGANIZATORZY:

 • Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach
 • Gmina Sędziejowice

WSPÓŁPRACA PRZY ORGANIZACJI RAJDU:

 • Zespół Szkół w Marzeninie
 • Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sędziejowicach
 • Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach
 • Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
 • Urząd Miasta Sieradza
 • Starostwo Powiatowe w Sieradzu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Powstańców 1863 roku w Sędziejowicach
 • Sołectwo Sobiepany

CELE RAJDU:

 • uczczenie 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego
 • upamiętnienie walk powstania styczniowego opisanych w książce Teodora Goździkiewicza „Sprawy Łuki Bakowicza”
 • poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych gminy Sędziejowice
 • uczczenie pamięci T. Goździkiewicza, autora książki „Sprawy Łuki Bakowicza”
 • wspólna zabawa na mecie rajdu

KONKURSY RAJDOWE

(do konkursu wiedzy może przystąpić tylko jedna osoba z drużyny; w konkursie na scenkę teatralną może wziąć udział więcej osób z drużyny; drużyna musi liczyć co najmniej 5 osób, aby mogła brać udział w konkursach)

 • test sprawdzający wiedzę z następujących dziedzin:
  • powstanie styczniowe (wiedza ogólna w oparciu o podręcznik do szkoły podstawowej)
  • znajomość książki „Sprawy Łuki Bakowicza”
  • znajomość trasy rajdu (informacje podane zostaną w opisie trasy, który zostanie umieszczony na stronie internetowej sieradzkiego oddziału PTTK oraz wręczony podczas dokonywania wpłat w dniu 17 kwietnia 2023 r.)
 • konkurs na odegranie scenki teatralnej z dowolnie wybranego fragmentu książki „Sprawy Łuki Bakowicza”
  • scenka powinna trwać ok. 2 minut
  • oceniane będą: jakość wykonania, zgodność z treścią książki, strój, rekwizyty, ilość uczestników
 • kierownicy drużyn proszeni są o zgłaszanie się do organizatora w czasie postojów (niezwłocznie) dla załatwienia bieżących spraw związanych z punktacją, konkursami itp.
 • w konkursach bierze udział tylko młodzież szkolna
 • klasyfikacja generalna dotyczy tylko drużyn młodzieżowych

ZASADY PUNKTACJI:

Drużyny otrzymują odpowiednią ilość punktów za:

 • posiadanie godła lub proporca
 • pierwsze trzy miejsca w konkursach

Drużyny mogą otrzymać punkty ujemne za:

 • zanieczyszczanie środowiska oraz nieprzestrzeganie zasad ochrony przyrody, przepisów ppoż., przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • brak dyscypliny na trasie, zanieczyszczenie autokaru
 • nieobecność kierownika drużyny na starcie lub podczas zgłaszania uczestników i drużyn do konkursów

Finał rajdu będzie miał miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Powstańców 1863 roku w Sędziejowicach

 • spotkanie z gospodarzami gminy i zaproszonymi gośćmi
 • ciepły posiłek
 • spotkanie z członkami rodziny Teodora Goździkiewicza
 • rozstrzygnięcie konkursów rajdowych

Dla najlepszych drużyn i zwycięzców konkursów przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy.

Zakończenie rajdu w godzinach 15.00 – 16.00. Organizatorzy zapewniają powrót do Sieradza autokarem.

WPISOWE NA RAJD:

 • 20 zł dla członków PTTK
 • 25 zł dla pozostałych uczestników

Organizatorzy zapewniają:

 • przejazd autokarem na miejsce startu oraz powrót do Sieradza
 • nagrody dla zwycięzców
 • dyplom dla drużyny powyżej 5 osób
 • poczęstunek na mecie rajdu
 • znaczek rajdowy

Uczestnicy rajdu powinni:

 • ubezpieczyć się we własnym zakresie
 • przestrzegać przepisów porządkowych, ruchu drogowego, ochrony przyrody, ppoż.
 • opłacić składki (członkowie PTTK)
 • ubrać się odpowiednio do warunków atmosferycznych

Komandor rajdu – Witold Drozd
Z-ca komandora – Szymon Marek

Zgłoszenia i wpisowe będą przyjmowane wyłącznie 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) w godz. 15.00 - 17.50 w siedzibie Oddziału PTTK w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury 4.

UWAGI KOŃCOWE:

 • interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów rajdu
 • szczegółowe regulaminy konkursów, zasady punktacji, opis trasy oraz dodatkowe informacje zostaną umieszczone na stronie: sieradz.pttk.pl

 


Pliki do pobrania:
Informacje dodatkowe
Opis trasy