Informujemy że walne zebranie członków oddziału PTTK w Sieradzu odbędzie się w dniu 25.10.2022 (wtorek) o godzinie 16:00

W przypadku braku kworum następnym termin został wyznaczony na dzień 25.10.2022 o godzinie 16:15