Uprzejmie informujemy , iż sukcesywnie dokonujemy zwrotu wpłaconych zaliczek na wycieczki na 2020 r. , które z powodu wystąpienia COVID-19 nie odbędą się;
 
Wycieczki zagraniczne:
  - Budapeszt - zwracamy wpłaconą kwotę minus koszty( zł 40 ) potrącone poniesione przez Oddział PTTK w Rzeszowie;
  - Petersburg - zwracamy wpłaconą kwotę minus koszty( zł 50) potrącone przez Oddział PTTK w Rzeszowie
  - Kopenhaga -  zaliczka zwracana jest w całości
 
W wyniku przeprowadzonej rozmowy z przedstawicielem PTTK w Rzeszowie będzie możliwość odzyskania potrąconych kosztów z w/w wycieczek w przyszłym roku wykupując wycieczki;
Problemy z potrącaniem kosztów nie występują w przypadku wycieczek krajowych; zaliczki zwracane będą w pełnej wysokości;
odwołane zostały wycieczki krajowe do Sandomierza i Pszczyny;
Będziemy Państwa sukcesywnie, indywidualnie zapraszali do księgowej do biblioteki celem zwrotu wpłaconych zaliczek;
 
Pozostawiliśmy jeszcze wycieczki do Karpacza i Zabrza;
Będziemy obserwować na bieżąco występującą sytuację i informację ogłosimy w stosownym czasie;
 
Z turystycznym pozdrowieniem
Sujecka